Vision & Mission

CSD Alka’s VISION is to create An organized society whose citizens are empowered to play an active role in creating a better future for present and next generations. CSD Alka’s MISSION CSD “Alka” Mission is to stimulate and support communities’ initiatives...

About us

    Is to create An organized society whose citizensre empowered to play an active...

Capacity & Skills

Skills and capacities of the employees of ZORS ALKA Administration and logistics Administrative work,...

Consultancy

Consultancy in ZORS-ALKA PDF version (38KB) Areas of Consulting (48KB) Skills of ALKA (53KB)

Пријава за граѓански организации за вклучување во програма за менторство

Во рамки на проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“  Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип, во партнерство со Институт за развој на заедницата (ИРЗ) – Тетово...

Read More ›

Cпроведување на мониторинг на тренинг „Оспособување за вработување“

За потребите на проектот „Оспособување за вработување“, (финансиран од Европската Комисија и Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) при Министерството за финансии на РМ, а врз...

Read More ›

Follow Us