Визија и Мисија

ВИЗИЈА НА ЦОР  – “Алка” Организирано општество каде граѓаните имаат активна улога во создавањето и креирањето на подобра иднина за сегашните и следните генерации. МИСИЈА НА ЦОР  – “Алка” Мисијата на ЦОР – “Алка” е охрабрување и поддршка на иницијативите на...

За Нас

Здружението за Одржлив Развој и Соработка АЛКА е формирано на 13.04.2004 година по иницијатива на...

Капацитети и Вештини

Капацитети и вештини на вработените во ЗОРС АЛКА Администрација и логистика Административно работење, Процедури...

Консултантство

Консултанство во АЛКА PDF-верзија (55KB) Oбласти во консултанство PDF-верзија (78KB) Стекнати вештинни при консултанство...

ПОКАНА ЗА ИНТЕРЕС ЗА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА – Избор на компанија CQS-1.6.

Развојни решенија (РР), Скопје во соработка со Центар за одржлив развој АЛКА, Скопје, Ве поканува да аплицирате за консултантски услуги – Избор на компанија за дизајнирање и спроведување на...

Read More ›

ПОКАНА ЗА ИНТЕРЕС ЗА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА – Консултант за е-комуникација и е-учење 1.2.5

Развојни решенија (ДеСо), Скопје во соработка со Центар за одржлив развој АЛКА, Скопје, Ве поканува да аплицирате за консултантски услуги – Избор на индивидуални консултанти (IC-1.2.5), за Консултант за...

Read More ›

ПОКАНА ЗА ИНТЕРЕС ЗА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА – Консултант за фотографија 1.2.4.

Центар за одржлив развој АЛКА, Скопје, во соработка со Развојните решенија (ДеСо), Скопје, Ве поканува да аплицирате за консултантски услуги – Консултант за фотографија (IC-1.2.4). Консултантот ќе биде ангажиран...

Read More ›

Follow Us