Вести

Povik Nabavka na proektot “Osposobuvanje za vrabotuvanje”

Za potrebite na proektot "Osposobuvanje za vrabotuvanje” potrebno e da se javat zaiteresirani koi bi bile spremni da apliciraat za treneri na istoimeniot proekt. Podetalni informacii ima vo paketot za nabavka ...

Проект брендирање – координативен состанок

Откако двете организации го потпишаа Договорот за грант за Проектот „Брендирање: Етаблирање на патот кон промовирање и заштита на локалните производи во преку граничниот регион“ АЛКА и ИДМ го организираа ...

Гранична Соработка помеѓу Македонија и Албанија 2007

  Проектот „Брендирање: Етаблирање на патот кон промовирање и заштита на локалните производи во преку граничниот регион“ е финансиран од Делегацијата на Европската Унија, во рамките на Проектите за Преку ...

Практична работа на студентите одржана во Елбасан

  Следниот чекор по подготвителната сесија беше да се донесат двете групи на студенти заедно да го практикуваат она што го имаат научено на факултетите. Практичната работа беше одржана во ...

Follow Us