Вести

ПОКАНА ЗА ИНТЕРЕС ЗА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА – Консултант за промоција на туризмот 1.2.1 и 1.2.2

Развојни решенија (ДеСо), Скопје во соработка со Центар за одржлив развој АЛКА, Скопје, Ве поканува да аплицирате за консултантски услуги – Избор на индивидуални консултанти (IC-1.2.1 и IC-1.2.2), за Консултант ...

ПОКАНА ЗА ИНТЕРЕС ЗА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА – Избор на индивидуални консултанти 1.3.

Развојни решенија (ДеСо), Скопје во соработка со Центар за одржлив развој АЛКА, Скопје, Ве поканува да аплицирате за консултантски услуги – Избор на индивидуални консултанти (IC-1.3.), за Пишувачи на содржини ...

ПОКАНА ЗА ИНТЕРЕС ЗА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА – Избор на компанија 1.4.

Центар за одржлив развој АЛКА, Скопје, во соработка со Развојните решенија (ДеСо), Скопје, Ве поканува да аплицирате за консултантски услуги – Избор на компанија (CQS-1.4.), за развој и дизајн на ...

Онлајн маркетинг и комуникација за одржлив развој на руралниот туризам 1.1.4

Центар за одржлив развој АЛКА, Скопје, во соработка со Развојните решенија (ДеСо), Скопје, Ве поканува да аплицирате за консултантски услуги (IC-1.1.4.) За Техничка асистентска помош (Локални организатори на терен), со ...

Follow Us