Вести

Гранична Соработка помеѓу Македонија и Албанија 2007

  Проектот „Брендирање: Етаблирање на патот кон промовирање и заштита на локалните производи во преку граничниот регион“ е финансиран од Делегацијата на Европската Унија, во рамките на Проектите за Преку ...

Практична работа на студентите одржана во Елбасан

  Следниот чекор по подготвителната сесија беше да се донесат двете групи на студенти заедно да го практикуваат она што го имаат научено на факултетите. Практичната работа беше одржана во ...

Follow Us