Вести

Пријава за граѓански организации за вклучување во програма за менторство

Во рамки на проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“  Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип, во партнерство со Институт за развој на заедницата (ИРЗ) – Тетово и ...

Cпроведување на мониторинг на тренинг „Оспособување за вработување“

За потребите на проектот „Оспособување за вработување“, (финансиран од Европската Комисија и Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) при Министерството за финансии на РМ, а врз основа ...

Oрганизирање и испорака на обука/и, јазични кусрсеви и работа со компјутери

За потребите на проектот „Оспособување за вработување“ (финансиран од Европската Комисија и Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) при Министерството за финансии на РМ, а врз основа ...

Оспособување за вработување-јавен оглас до заинтересирани субјекти

За потребите на проектот „Оспособување за вработување“ (финансиран од Европската Комисија и Секторот за централно финансирање и склучување на договори (ЦФЦД) при Министерството за финансии на РМ, а врз основа ...

Follow Us