ПОКАНА ЗА ИНТЕРЕС ЗА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА – Консултант за е-комуникација и е-учење 1.2.5

Развојни решенија (ДеСо), Скопје во соработка со Центар за одржлив развој АЛКА, Скопје, Ве поканува да аплицирате за консултантски услуги – Избор на индивидуални консултанти (IC-1.2.5), за Консултант за е-комуникација и е-учење.

Консултантот ќе биде ангажиран во рамките на проектот Онлајн маркетинг и комуникација за одржлив развој на руралниот туризам, кој се спроведува како дел од Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК) финансиран од Претпристапниот доверителски фонд на Европската унија.

Детали за услугата и како да се аплицира може да се најдат во:

11-50-1 IC125 ToR E-C&L_final и

11-50-1-1 IC125 REI E-C&L_final