ПОКАНА ЗА ИНТЕРЕС ЗА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА – Избор на компанија CQS-1.6.

Развојни решенија (РР), Скопје во соработка со Центар за одржлив развој АЛКА, Скопје, Ве поканува да аплицирате за консултантски услуги – Избор на компанија за дизајнирање и спроведување на интернет кампања за промоцијаLRCP-1/18-SG-18-CQS-1.6.

Компанијата ќе биде ангажирана во рамките на проектот Онлајн маркетинг и комуникација за одржлив развој на руралниот туризам, кој се спроведува како дел од Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК) финансиран од Претпристапниот доверителски фонд на Европската унија.

Детали за услугата и како да се аплицира може да се најдат во:

11-56-1 ToR CQS-16 Promo campaign_final and

11-56-1-1 REI CQS-16 Promo campaign_final