Современото општество се соочува со значителен предизвик во управувањето со отпад, што се однесува на сите аспекти на животот.

Отпадот, од различни видови и димензии насекаде во светот, е еколошки проблем чие лошо управување има негативни социо-економски, здравствени и еколошки трошоци.

Со зголемувањето на глобалното население и ширењето на урбаната густина, отпадот постојано се произведува во зголемено количество и волумен на глобално ниво.

Потребни се интегрирани и одржливи решенија!

Редуцирај. Селектирај. Рециклирај.

Спроведувањето на активностите од проектот “Зелен раст и одржлив развој” се поддржани во рамки на проектот „ГОи во акција за климатските промени” спроведуван од Еко-свест во партнерство со Македонското здружение на млади правници – МЗМП и Организацијата за промовирање на природните вредности и луѓе – CVNP.

Изразените ставови и мислења се на спроведувачот и нужно не ги одразуваат позициите и ставовите на Еко-свест и на донаторот – Владата на Шведска.

Eko-svest

Македонско здружение на млади правници/Macedonian Young Lawyers Association

CNVP Foundation