♻️Зелената агенда за Западен Балкан има за цел да му помогне на регионот во справувањето со проблемите со загадувањето и усогласувањето на регулативите за квалитет на животната средина на земјите со правото на ЕУ.

Столбот број 3️⃣ експлицитно го споменува рециклирањето и управувањето со отпадот како клучно прашање на т.н. циркуларна економија.

Пропишаните стандарди за управување со отпад не само што ќе придонесат за почиста животна средина, туку и за заштита на здравјето на луѓето, истовремено обезбедувајќи подобра имплементација на циркуларната економија и придонесувајќи за одржливо производство и потрошувачка во земјата!

♻️Редуцирај. Селектирај. Рециклирај.

📢Спроведувањето на активностите од проектот “Зелен раст и одржлив развој” се поддржани во рамки на проектот „ГОи во акција за климатските промени” спроведуван од Еко-свест во партнерство со Македонското здружение на млади правници – МЗМП и Организацијата за промовирање на природните вредности и луѓе – CVNP. Изразените ставови и мислења се на спроведувачот и нужно не ги одразуваат позициите и ставовите на Еко-свест и на донаторот – Владата на Шведска.

Eko-svestt

Македонско здружение на млади правници/Macedonian Young Lawyers Associationn

CNVP Foundationn