📢Она што е особено загрижувачки се податоците на Министерството за животна средина и просторно планирање за ниското ниво на рециклирање на комуналниот отпад, кој преку тој процес може да се претвори во ресурс.

Заклучно со 2013-та, стапката на рециклирање била 0,18%, а од 2014 се искачила на 0,48%, каде и се задржала неколку години.

Во претпоследните две години стапката е намалена и изнесува 0,2%, речиси исто колку што изнесува и во соседството односно во Србија (0,3%), но е далеку од европскиот просек кој изнесуваше околу 46% во 2017 година.

Потребно е покревање на свеста за потребата од рециклирање на отпад!

♻️Редуцирај. Селектирај. Рециклирај.

✍️Спроведувањето на активностите од проектот „Зелен раст и одржлив развој“ се поддржани во рамки на проектот „ГОи во акција за климатски промени“ спроведуван од Еко-свест во партнерство со Македонското здружение на Млади правници – МЗМП и Организацијата за промовирање на изразените ставови и мислења се на спроведувачот и нужно не ги одразуваат позициите и ставовите на Еко-свест и на донаторот – Владата на Шведска.

Eko-svest

Македонско здружение на млади правници/Macedonian Young Lawyers Association

CNVP Foundation