ПОКАНА ЗА ИНТЕРЕС ЗА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА

ПОКАНА ЗА ИНТЕРЕС ЗА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА

Развојни решенија (РР), Скопје во соработка со Центар за одржлив развој АЛКА, Скопје, Ве поканува да аплицирате за консултантски услуги – Избор на компанија за дизајнирање и спроведување на интернет кампања за промоција – LRCP-1/18-SG-18-CQS-1.6....
Барање за доставување на понуда за набавка за Повик 13/2023

Барање за доставување на понуда за набавка за Повик 13/2023

Консултантска услуга / Компанија за Подготовка на Анализа, Подготовка и спроведување на Кампања и Настан (со интерактивна обука) и Обука на АЛКА персоналот и соработниците, за Видливост, Промоција и Онлајн Маркетинг. Корекција на повикот: Краен рок за достава на...