Обрасци

 

Образец од истражување-случаен избор PDF-верзија(89KB)

Образец за аплицирање-прашалник за селекција на село PDF (102KB)

Образец за аплицирање-прашалник за општини PDF-верзија (81KB)

Образец за апликација на проект PDF-верзија (114KB)

Образец на предлог проект PDF-верзија (37KB)

Образец трипартитен договор за соработка PDF-верзија (84KB)

Образец спогодба за табли PDF-верзија (34KB)

Образец завршен извештај од партнерите PDF-верзија (92KB)

Упатство за избор на иницијативен одбор PDF-верзија (76KB)

Упатство за избор на приоритет во село PDF-верзија (73KB)

Упатство-критериуми за избор на проект PDF-верзија (68KB)

Follow Us