ПОКАНА ЗА ИНТЕРЕС ЗА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА – Консултант за промоција на туризмот 1.2.1 и 1.2.2

Развојни решенија (ДеСо), Скопје во соработка со Центар за одржлив развој АЛКА, Скопје, Ве поканува да аплицирате за консултантски услуги – Избор на индивидуални консултанти (IC-1.2.1 и IC-1.2.2), за Консултант за промоција на туризмот – 2 позиции.

Консултантите ќе бидат ангажирани во рамките на проектот Онлајн маркетинг и комуникација за одржлив развој на руралниот туризам, кој се спроведува како дел од Проектот за локална и регионална конкурентност (ПЛРК) финансиран од Претпристапниот доверителски фонд на Европската унија.

Детали за услугата и како да се аплицира може да се најдат во:

11-47-1 ToR Tourism Promotion 2 positions_final и

11-47-1-1 REI Tourism Promotion IC-121&122_final