Пријава за граѓански организации за вклучување во програма за менторство

Во рамки на проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“

 Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип, во партнерство со Институт за развој на заедницата (ИРЗ) – Тетово и АЛКА – Скопје, го спроведува проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“ финансиран од Европската Унија.

Во рамките на проектот ќе се селектираат 16 ГО кои ќе се вклучат во серија на обуки и менторство за јакнење на нивните капацитети. Организациите кои нема да бидат одбрани за менторирање ќе имаат можност да се вклучат во дополнителната програма за обуки.

 Во прилог Пријавата / Прашалникот во Word