Повик 07/2017 за интерес на ГО за менторирање на избрани локални ГО

Центарот за одржлив развој „Алка“ од Скопје во партнерство со Фондација за развој на локалната заедница Штип и Институтот за Развој на Заедницата, Тетово, Објавува Повик 07/2017, за интерес на искусни ГО за менторирање на локални ГО, во рамки на проектот „ Силни граѓански организации за позитивни социјални промени “ финансиран од Делегацијата на Европската Унија.

За повеќе детали во прилог „Опис на проектната задача“ за Ангажман на менторски ГО.

Опис на проектната задача АНГАЖМАН НА ГО за менторирање на избрани локални ГО (word)

Опис на проектната задача АНГАЖМАН НА ГО за менторирање на избрани локални ГО (pdf)